Tanulmányt adott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az általa lefolytatott piacelemzéssel kapcsolatban, melyben az adatvagyon keletkezésének és felhasználásának versenyben betöltött szerepét, valamint fogyasztóvédelmi vonatkozásait vizsgálta a magyarországi online kiskereskedelemben.

A GVH javaslatot fogalmazott meg az adatkezelései tájékoztatókkal és a cookie-k használatával kapcsolatban:

Adatkezelési tájékoztatók:

„Az egyszerűbb nyelvezettel megfogalmazott tájékoztatás érthetőbb a fogyasztók számára, és áttekinthetőbbé válhat olyan kreatív eszközök alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a szabályzatok többszintű és/vagy vizualizációs eszközökkel támogatott bemutatását. Ehhez kapcsolódóan a GVH vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, és a társhatósággal együttműködve – a fenti szempontok mentén – tájékoztató anyagot készít, mely az online kiskereskedők számára bemutatja a korszerű fogyasztói tájékoztatóval szembeni követelményeket, ezzel közvetett módon segítve a fogyasztók megfelelő tájékozódását is.”

Cookie-k:

„A cookie-k kezeléséről szóló tájékoztatásnak szükséges kitérnie a cookie-k működésének időtartamára is, valamint arra, hogy harmadik személyek hozzáférhetnek-e ezen cookiekhoz, így a harmadik feles cookie-kra külön fel kell hívni a figyelmet. A GVH emlékeztet arra, hogy a honlap tartalmához való hozzáférés nem tehető függővé a cookiek elfogadására vonatkozó felhasználói hozzájárulástól. Nem tekinthető ugyanis érvényes hozzájárulásnak, amikor a felhasználó az oldal használatával kénytelen elfogadni – az adott honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához nem szükséges – cookie-k alkalmazását anélkül, hogy lenne választása. A cookie-k elhelyezésére vonatkozó hozzájárulás nem lehet egy előre bejelölt opció, amit a felhasználónak a hozzájárulása megtagadása esetén törölnie kell.”

A GVH javaslatának is megfelel a VirtualJog Cookie panel csomagja, melynek segítségével fel lehet térképezni, hogy a weboldal pontosan mely cookie-kat használja, azokat automatikusan kategorizálja, majd ez alapján automatikusan létrehozza az egyedi cookie szabályzatot és cookie panelt (ahol hozzájárulhat a felhasználó a cookie-k használatához), a hozzá tartozó widget-tel.

Feleljen meg Ön is a cookie-kra vonatkozó szabályoknak!

Előfizetek a cookie panel csomagra