Tapasztalataink szerint a fogyasztóvédelmi hatóság legtöbbször az alábbi hiányosságokat találja a weboldalak általános szerződési feltételeinek ellenőrzése során:

1. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, valamint a tárhelyszolgáltató székhelye, nincs feltüntetve az ÁSZF ide vonatkozó részében.

2. Hibák az elektronikus kereskedelmi törvény hiányos ismerete miatt:

• A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás nem tér ki a technikai lépésekre, amely az elektronikus szerződés megkötéséhez elengedhetetlen.
• Az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről szóló tájékoztatás nem megfelelő, hiányos.
• A szerződés alaki követelményeiről nincs megfelelő rendelkezés az ÁSZF-ben.
• A szerződéskötés lehetséges nyelveiről nem ad tájékoztatást a webshop.

3. Sok esetben a vállalkozó nem figyelmezteti a fogyasztót, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után – sajnos sokan nem értik meg, hogy erre szükség van.

4. A weboldal nem tünteti fel az online vitarendezési platformra mutató ODR linket.

5. A Hatóság sok esetben hiányos tájékoztatást talál a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló fejezetekben.

6. A legtöbb hiányosságot a Hatóság az elállási jogról szóló tájékoztatásban találja:

• Többek között a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlására rövidebb határidőt szabnak mint a jogszabályi előírás szerinti 14 naptári nap.
• Az elállási nyilatkozatmintát vagy nem bocsájtja a fogyasztó rendelkezésére vagy nem ad tájékoztatást, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében azt megtalálja a fogyasztó.
• Nem ad tájékoztatást, hogy a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a vállalkozás részére.
• Sokszor hosszabb határidőt állapít meg a vállalkozás elállás esetén a vétel ár visszafizetésre mint 14 nap.
• Nem ad tájékoztatást arról, hogy a fogyasztót terheli a termék visszaküldésének költsége, kivéve ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

A VirtualJog alkalmazásunkkal elkerülheti az összes hibát, megmentve a vállalkozását a bírságoktól. Még ma fizessen elő a szolgáltatásunkra!