Az internetes vásárlás során a webshop személyes adatokat kezel, tehát adatkezelővé válik. Az adatkezelőnek pedig minden adatkezelési körülményről átlátható tájékoztatást kell adnia – megfelelve az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályainak.

Ennek tökéletes módja egy írásbeli adatvédelmi tájékoztató a weboldalon.

Az adatkezelésről szóló tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani, elkülönítve az ÁSZF-től! Az információkat írásban (akár elektronikusan) kell megadni.

Az adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a weboldalot üzemeltetőt és elérhetőségeit;
  • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha van ilyen;
  • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapját, a weboldalt üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeit;
  • a személyes adatok címzettjeit, ha van ilyen;
  • adott esetben annak tényét, hogy a weboldal harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat (…)
  • az érintettek jogait (ideértve a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogot), jogorvoslati lehetőségeit,
  • a személyes adatok tárolásának időtartamát,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát,
  • és a tájékoztatóban le kell írni, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

A tájékoztató megszövegezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a weboldalt üzemeltető olyan szavakat használjon, amelyek az átlag felhasználó számára is könnyen értelmezhető, és a szavak jelentésével tisztában lehetnek. A tájékoztatónak könnyen áttekinthetőnek, világosnak kell lenni, amelyet elsődlegesen a szöveg megfelelő szintű tördelésével, felsorolással, pontokba szedéssel, olvasható betűméret választásával lehet elérni.

A VirtualJog legaltech szoftver segítségével könnyen juthat webshopjához, vagy weboldalához személyre szabott, folyamatosan frissülő adatkezelési tájékoztatóhoz. Fizessen elő most!