A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 50 000 Ft adatvédelmi bírság kiszabását rendelte el egy ingatlantulajdonossal szemben, aki úgy szerelte fel kameráit, hogy azok maszkolás nélkül más személyeket és a közterületet is megfigyelik.

Az eljárás egy magánszemély kérelmére indult, aki családjával rendszeresen elhaladt az ingatlan előtt.

Az ingatlan tulajdonosa arra hivatkozott, hogy a gyakori lopások miatt szerelte fel a kamerákat és ahhoz a szomszédok szóbeli hozzájárulásukat adták. Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján – szükséges a megfelelő jogalap, és az adatkezelőnek vizsgálnia kell az adatkezelés körülményeit, a szükségességet és az arányosságot is, és érdekmérlegelési teszt keretében mérlegelnie kell a jogos érdek fennálltát. Ezután lehet hivatkozni a jogos érdekre.

A felszerelt kamerák képei alapján, bár az elhaladó személyek arcvonásai nem láthatók, de egyéb ismertetőjegyeik (például: mozgása, öltözködése, frizurája) alapján beazanosíthatóvá válnak. Mivel az érintett személyek képmása személyes adatnak minősül, így az ingatlantulajdonos adatkezelőnek minősül. A GDPR kivételes szabályai irányadók (ez az úgynevezett „háztartási adatkezelés”), amikor csak személyes vagy otthoni tevékenységre vonatkozik a megfigyelés. Azonban ebben az esetben már az adatkezelő magántulajdonán kívül eső területen tartózkodó személyekre is kiterjed az adatkezelés, és mivel az ingatlantulajdonos nem alkalmazott a kamera látóterébe közterületet – kitakaró megoldásokat, ezért az általános adatvédelmi rendelet adatkezelők számára meghatározott valamennyi előírása vonatkozik rá. Erre hívja fel a figyelmet az Európai Adatvédelmi Testület 3/2019-es iránymutatása is.

A kamera látószöge azért nem irányulhat közterületre, utcafrontra mert annak megfigyelésére csak szűk körben van lehetőség, mivel ez a tevékenység sértheti a kamerával megfigyelt személy magánszféráját, személyhez fűződő jogait azáltal, hogy akár akarata ellenére is kezelik személyes adatait. Ezt csak jogszabályban meghatározott szervek tehetik meg, pl. rendőrség, közterület felügyelet, Magyar Honvédség stb.

A Hatóság felhívta az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy a GDPR – nem teszi lehetővé, hogy magánszemély saját maga, vagy más közreműködésével szisztematikusan, több hónapon keresztül képrögzítő eszközt használva megfigyelje a közterületet, az ott tartózkodó, tevékenykedő magánszemélyeket, ezért a megfigyelés ellentétes a jogszerű adatkezelés elvével. Az adatkezelés meghaladta a szükséges és arányos mértéket, mivel az ingatlantulajdonos nem igazolt olyan indokot, amely magánszemélyként a közterület megfigyelésére felhatalmazta volna.

Továbbá az ingatlantulajdonos nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének sem, hiszen csak egy a bejárati ajtóra felragasztott piktogramot helyezett el ingatlanán, részletesebb adatkezelési tájékoztatást nem nyújtott.

A fenti eset kapcsán is láthatjuk mennyire fontos kamerarendszer működtetése során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása az írásbeli kötelezettségek teljesítésénél (kamerás adatkezelési tájékoztató) és a gyakorlat során.

Feleljen meg a GDPR rendelkezéseinek! Adatvédelmi, GDPR csomagjaink a szabályzatok elkészítését szolgálják, továbbá ügyvédeink adatvédelmi, adatbiztonsági szakjogászok, így akár a teljes megfeleltetésben, akár DPO tisztség betöltésében is tudunk segíteni.

A Webes GDPR csomagot azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik nem értékesítenek a weboldalukon, nem üzemeltetnek webshopot, nem lehet előfizetni a weboldalukon semmilyen szolgáltatásra; de ezek ellenére bekérnek személyes adatokat a weboldalon (pl. kapcsolati, ajánlatkérő űrlapon, hírlevél-feliratkoztatást alkalmaznak, cookie-kat használnak).

Előfizetek a naprakész GDPR-t biztosító Webes GDPR csomagra

A webshop csomagot a klasszikus webáruházak részére ajánljuk, azon ügyfeleinknek, akik egy csomagban szeretnék a webshop üzemeltetéshez szükséges jogi teendőket elvégeztetni. Ebben a csomagban a webshophoz szükséges ÁSZF-et, adatkezelési tájékoztatót (GDPR) készítünk a VirtualJog rendszerén keresztül.

Előfizetek a naprakész ÁSZF-et és GDPR-t biztosító Webshop csomagra

A kamerás GDPR csomagot azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik kamerás megfigyelést végeznek például az üzlethelyiségükben, ipari létesítményeinkben, vagy akár elektronikus megfigyelést alkalmaznak a munkahelyen.

Előfizetek a naprakész kamerás GDPR-t biztosító Kamerás GDPR csomagra