2022. január elsején léptek hatályba a kellékszavatosságra vonatkozó új rendelkezések. Több kérdés érkezett hozzánk az elmúlt fél évben azzal kapcsolatban, hogyan is kell alkalmazni a gyakorlatban a költségviselés szabályait kellékszavatosság esetén.

Ha él a fogyasztó a kellékszavatossági jogaival és kijavítást, kicserélést kér, akkor a vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Amennyiben a fogyasztó másik kellékszavatossági jogával élve meg kívánja szüntetni az adásvételi szerződést, mert az hibásan teljesült, akkor ezt a vállalkozásnak címzett jognyilatkozatával teheti meg. Ha olyan áruról van szó, amelynél csak részleges volt a hibás teljesítés, akkor kérheti  az adásvételi szerződésnek csupán erre a részére történő megszüntetését. Viszont amennyiben észszerűen nem várható el a fogyasztótól, hogy a hibás áruval együtt szerzett bármely más árut megtartsa, akkor jogosult megszüntetni az egész szerződést és ezzel együtt a hibátlan árukat is visszaadhatja.

Ha sor kerül az adásvételi szerződés teljes egészének vagy egy részének megszüntetésére hibás teljesítés miatt, akkor a vállalkozásnak kell viselnie azokat a költségeket, amelyek az érintett áru visszaküldésével keletkeznek. Emellett a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a korábban teljesített vételárat, amint megkapta az igazolást a visszaküldés tényéről.

Ezért is hívjuk fel a figyelmet arra mennyire fontos, hogy a költségviselés szabályai minden ÁSZF-ben megfelelően kerüljenek rögzítésre és azokat a gyakorlatban is helyesen  alkalmazzák a vállalkozások.

Kerülje el a bírságokat! Fizessen elő most az adatvédelmi- és internetjogi ügyvédek által készített, milliós bírsággaranciát és folyamatos jogvédelmet garantáló legaltech alkalmazásra, a VirtualJog-ra! Az előfizetés mellé számos bónusz és ajándék jár, például a német nyelvű webshop ÁSZF, VirtualJog klub jogi videókkal, vagy a videós fogyasztói tájékoztató.

Előfizetek a Webshop csomagra