Számos új fogyasztóvédelmi szabálynak kell minden webáruháznak megfelelnie január 1-től, addigra valamennyi ÁSZF-et módosítani kell.

2022. január 1-gyel lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely komoly változást hoz a webshop üzemeltetők életébe, ezért a következő időszakban több ezzel kapcsolatos cikkel, illetve megjelenéssel jelentkezünk a témában.

Természetesen a jövőben is alkalmazni kell továbbra is a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, mely többek között a 14 napos elállási jogot, illetve a tájékoztatási kötelezettségeket tartalmazza. Így tehát a webes értékesítőknek még összetettebb jogszabályi előírásnak kell megfelelniük.

ászf 2022

Az első fontos változás, hogy pontosítja a jogszabály a szerződésszerű teljesítés követelményeit, ezek között külön kiemeli, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást. Ez azt jelenti, hogy valamilyen formában szükség lesz a webshopoknak ügyfélszolgáltatot működtetni.

Az új jogszabály kimondja, hogy ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított 1 éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Azaz a Ptk-ban jelenleg 6 hónapos vélelmet 1 évre emeli a rendelet, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás ezalatt az 1 év alatt csak akkor tagadhatja meg szavatossági kötelezettségei teljesítését, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést követő ok miatt következett be, a fogyasztónak 1 évig semmit sem kell bizonyítania.

Pontosítja a rendelet a vállalkozás szavatossággal kapcsolatos teendőit is: A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha önkéntes jótállást vállal a vállalkozás, akkor a jótállási idő nem az általa adott jótállási jegy szerint alakul, hanem (ha ez utóbbi kedvezőbb a fogyasztó számára) a korábbi kommunikációja szerint szerint: aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Bevezetésre kerül a gyártói jótállás fogalma is: Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó tartós adathordozón köteles jótállási nyilatkozatot tenni.

A fenti fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően minden webshop ÁSZF-et frissíteni, módosítani kell 2022. január 1-jéig – ebben nagy segítséget nyújt a VirtualJog legaltech alkalmazásunk, mely folyamatosan biztosítja, hogy egy ÁSZF naprakész legyen. A VirtualJog nem ÁSZF minta, és nem is egy kis ÁSZF generátor, mi, a VirtualJog ügyvédei a webáruházaknak komplex megoldást nyújtunk akár milliós garanciával.

Készíttesse el ügyvédeinkkel a mindig friss Webshop ÁSZF szabályzatát!