Jelen cikkünkben bemutatjuk, hogy hány nap alatt kell kijavítani a vállalkozásnak (webshopnak) az olyan hibás terméket, melyre jótállás vonatkozik.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  5. §  (7) bekezdés szerint ha 30 napig nem kerül sor a kijavításra, akkor a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállás- és a szavatosságkezelés pontos szabályait részletesen kell ismertetni a webáruház általános szerződési feltételek (ÁSZF) dokumentumában, kötelező erről tájékoztatást adni.

Ha olyan ÁSZF-et szeretne, amit valóban ügyvédek készítenek, ami automatikusan frissül és bírságálló, akkor a VirtualJog lesz egyetlen és legjobb választás!

Előfizetek a Webshop csomagra