2023 január 1-jétől új kötelezettségeket fogalmaz meg a 2013. évi XXXVII. törvény a digitális platformüzemeltetők részére. Ők azok a szervezetek, amelyek olyan platformot üzemeltetnek, amit részben vagy egészben, szerződés alapján, értékesítők rendelkezésére bocsátanak.

Ilyen platform minden

– szoftver (honlap és azok részei) valamint

– alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazást),

amely a felhasználók számára lehetővé teszik az értékesítő és a felhasználó közötti kapcsolat felvételét egy érintett tevékenység felhasználó számára történő közvetlen vagy közvetett elvégzéséhez.

A klasszikus értékesítést végző webshopok tehát nem minősülnek ilyen platformnak, hiszen ebben az esetben ők maguk az értékesítők és nem közvetítőként szerepelnek.

Nézzük melyek azok a tevékenységek, amelyek a bejelentési kötelezettség alá esnek:

  • ingatlan bérbeadása, beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet (ingatlanhirdetési oldalak);
  • személyi szolgáltatás;
  • áruk értékesítése (online piacterek);
  • közlekedési eszköz bérbeadása

A platformüzemeltetők kötelezettségei:

  • bejelentési
  • változásbejelentési
  • átvilágítási
  • nyilvántartási
  • adatszolgáltatási kötelezettség

Fontos határidők:

Az egyszeri bejelentkezés határideje 2023. február 15., ezután pedig az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetői minőség keletkezését követő 15 nap. A bejelentett adatok változását a változást követő 15 napon belül kell jelezni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges átvilágítási eljárásokat az adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

Az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az átvilágítással és adatszolgáltatással összefüggő intézkedéseiről és az ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást kell vezetnie. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt az adatszolgáltatási kötelezettség határidejétől számított 10 évig kell megőrizni.

Az első adatszolgáltatás határideje 2024. január 31., ez a 2023-as adatszolgáltatási időszakra vonatkozik. Az adatszolgáltatást az időszakon belül negyedéves bontásban kell teljesíteni.

Amennyiben a platformüzemeltető elmulasztja bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségét, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan tartalommal vagy hiányosan teljesíti, a NAV 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.