2024. július 1-jén lép hatályba a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló 2024. évi XXXI. törvény, mely számos új szabályt vezet be az online szálláshely-közvetítőkre.

A jogszabály kiegészíti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a definícióval:

Online szálláshely-közvetítő: olyan vállalkozás, amely a szálláshely-szolgáltatók és a fogyasztók részére online nyújt kereskedelmi szolgáltatást azzal a céllal, hogy a szálláshely-szolgáltatók által nyújtott kínálatot a fogyasztók által támasztott szálláshely-kereslettel összekapcsolja, ami biztosítja a szálláshely-közvetítői tevékenység során az információnyújtás mellett a szálláshely-szolgáltatások értékesítését.

Illetve külön fejezet rendelkezik ezentúl az EkerTv-ben az online szálláshely-közvetítőkről, nézzük:

Szálláshely és a szálláshely-szolgáltatás alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározottakat kell érteni.

Szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást végző magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemély és magyarországi székhelyű vállalkozás.

Az online szálláshely-közvetítő magyar nyelvű, élőhangos ügyintézést lehetővé tevő telefonos vagy emberi közreműködéssel működő, elektronikus eléréssel rendelkező ügyfélszolgálatot és panaszkezelési mechanizmust működtet, ha a szolgáltatása Magyarországon legalább három vármegye területére irányul.

A szálláshely-szolgáltatótól beérkezett panaszt az online szálláshely-közvetítő 30 napon belül érdemben megválaszolja.

Tilos az online szálláshely-közvetítőnek tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaznia a szálláshelyszolgáltatóval megkötött szerződésében. Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált tisztességtelen szerződési feltétel semmis.

Tisztességtelen szerződési feltételnek minősül különösen

a) a szálláshely-szolgáltató magyarországi közigazgatási hatósághoz fordulása jogának kizárása;
b) olyan fizetési határidő megállapítása az online szálláshely-közvetítő számára, amely határozatlan idejű vagy a teljesítéstől számított 45 napnál hosszabb;
c) annak megtiltása vagy korlátozása, hogy a szálláshely-szolgáltató az online szálláshely-közvetítővel kötött szerződésben foglaltnál alacsonyabb áron kínálja a szálláshely-szolgáltatását;
d) kölcsönös fizetési kötelezettség esetén a szálláshely-szolgáltató számára fizetési biztosíték − különösen letét vagy más biztosíték, illetve késedelmi kamat − egyoldalú előírása;
e) annak előírása, hogy az online szálláshely-közvetítő és a szálláshely-szolgáltató közötti elszámolási vita esetén a vitatott összeget a szálláshely-szolgáltatónak a vita lezárását megelőzően meg kell fizetnie az online szálláshelyközvetítő részére;
f) az online szálláshely-közvetítő felelősségének kizárása a szálláshely-szolgáltatóval szemben a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez az online szálláshely-közvetítő által bevont harmadik személy magatartásáért.

Ide kapcsolódik, hogy minden szálláshely-szolgáltatónak kötelező az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elkészítése. Ezzel kapcsolatban a NAIH korábban jelezte, hogy az adatkezelési tájékoztatót az adott szálláshelyre és szálláshelyszolgáltatóra szabva szükséges elkészíteni, és abban minden, a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésre (így pl. a szálláshelyen esetlegesen üzemeltetett kamerarendszerre, a VIZA rendszerbe történő adattovábbításra, vagy hírlevelekre, kedvezményprogramban, nyereményjátékban történő részvételre) kiterjedő tájékoztatást kell nyújtani.

Van megoldás!

A VirtualJog weboldal / app csomagjának segítségével, 10+ éves gyakorlattal tudunk személyre szabott, mindig frissülő, biztonságot és kényelmet kínáló adatkezelési tájékoztatót és ÁSZF-et készíteni szálláshelyének.

Előfizetek a weboldal csomagra