Számos fogyasztóvédelmi ellenőrzés során felmerült már problémaként, hogy a webshop nem ad tájékoztatást az elállási jogi nyilatkozat mintáról.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése i) pontja előírja a webáruházak számára, hogy távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az Elállási/Felmondási nyilatkozat mintanyilatkozatáról.

Fontos megemlíteni, hogy a fogyasztó az elállási jogát a fenti nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján (akár személyesen is) gyakorolhatja.

A VirtualJog szoftverrel készített ÁSZF-ek természetesen tartalmazzák a nyilatkozat-mintát is. VirtualJog: online, személyes egyeztetést nélkülözve, folyamatosan, ügyvédektől.