A tartós adathordozót értékesítő webshopoknak újabb feladattal kell szembenézniük: kötelező az ilyen termékek mellé címkét adni, mellyel használható az új adattörlő alkalmazás.

Hatályba lépett az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet, mely december 1-jétől több teendőt is előír a tartós adathordozót értékesítő webáruházak számára. A legfontosabb tisztázni, hogy mi is ez a címke, mire jó:

A rendelet szerint a címke egy olyan, a fogyasztó számára térítésmentesen biztosított, egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel ellátott adattörlő kódot, valamint a szolgáltatás internetes elérésének helyét megjelölő feliratot tartalmazó matrica, amelynek segítségével a fogyasztó a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal képes a tartós adathordozón teljes körű, visszaállíthatatlan adattörlést végezni.

A kereskedő feladatai pedig a következők:

  • A kereskedő a címkét a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához csatolja, és a fogyasztó részére térítésmentesen, és sértetlenül átadja.
  • A kereskedő vámtarifaszám szerint csoportosítva nyilvántartja a fogyasztónak átadott címke sorszámát, valamint a fogyasztónak történő átadás dátumát, amennyiben a címkén valamiért nem működik,egy újabb címke fogyasztónak való átadásáról gondoskodik.
  • A jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át.
  • A kereskedő a címkét sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani.
  • A kereskedő minden hónap 5. napjáig adatot szolgáltat a járási hivatal részére a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról, illetve évente két alkalommal adatot szolgáltat a naptári félév utolsó napját követő hónap 15. napjáig a járási hivatal részére az előző félévben átvett, de a fogyasztó részére át nem adott címkékről.
  • A kereskedő a sérült címkét köteles a járási hivatal részére visszaszolgáltatni.

Az előző blogbejegyzésből is láthatjuk, hogy most aztán igazán nagy szükség van a naprakész, ügyvédek által készített ÁSZF-re, mert rengeteg a jogszabály-változás. A VirtualJog nem ÁSZF minta, és nem is egy kis ÁSZF generátor, mi, a VirtualJog ügyvédei a webáruházaknak komplex megoldást nyújtunk akár milliós garanciával.

Kérem az ügyvédektől a mindig friss Webshop ÁSZF-et!