Mint ahogyan beszámoltunk, illetve videóban is beszéltünk róla, 2022. január 1-től több szavatossági szabály is változik. Most a digitális elemeket tartalmazó árukra vonatkozó új rendelkezéseket foglaljuk össze. Ezek miatt is szükséges az ÁSZF-ek módosítása.

2022. január 1-gyel lépett hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, mely a digitális elemeket tartalmazó áruk esetén is új szabályozást hoz.

Fogalom

Bevezeti a digitális elemeket tartalmazó áru fogalmát, mely szerint az ilyen áru ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (ide soroljuk például az okostévéket, okosórákat, konzolokat stb.)

Frissítések

A rendelet alapján a digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

A vállalkozás felelőssége

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás 2 évig, de ha 2 évnél tovább tart a folyamatos szolgáltatás, akkor a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt felel a teljesítés hibájáért. Ezen időtartamok alatt a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szóban forgó időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.

Az általános 1 éves vélelem

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a (digitális elemeket tartalmazó) áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Májusban újabb jogszabály-változások jönnek, így nagy szükség lesz a naprakész, ügyvédek által készített ÁSZF-re.  Fizessen elő most az adatvédelmi- és internetjogi ügyvédek által készített, milliós bírsággaranciát és folyamatos jogvédelmet garantáló legaltech alkalmazásra, a VirtualJog-ra!

Kérem az ügyvédektől a mindig friss Webshop ÁSZF-et!