A tisztítószerek webshopban történő forgalmazásáról szóló bejegyzésünk kapcsán rengeteg visszajelzést és kérdést kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy cikksorozatot, ahol minden alkalommal egy-egy termékcsoportot mutatunk be, amelyek korlátozás alá esnek, kizárólag üzletben forgalmazhatók.

Korábban is utaltunk már rá, hogy a főszabály a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 3. § (1) bekezdésében található, amely szerintengedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.A Kertv. 3. § (3) bekezdése szerint külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet előírhatja, hogy az abban meghatározott termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag az ott meghatározott hatósági engedéllyel folytatható.

Ilyen előírást tartalmaz kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése, amely szerint„a 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.”

A Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő taxatív felsorolásban helyet kapnak az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek is.

Mielőtt még bárki törölné a festékeket a webshopja kínálatából, nézzük meg, hogy pontosan mik is ezek a termékek az alábbi linken (1. számú melléklet).

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet definiálja, hogy mi az a szerves illékony vegyület (VOC), mi a VOC-tartalom és az ezekkel összefüggő fogalmakat is magyarázza.

A legfontosabb, hogy illékony szerves oldószer tartalmú terméket akkor lehet forgalmazni, ha azt előzetesen Budapest Főváros Kormányhivatalához bejelentik. A kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges még üzlet működési engedély, egységes környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély vagy a telepengedélyiránti eljárás lefolytatása is.

A bejelentést tevőkről a Kormányhivatal nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozás nélkül elérhető módon folyamatosan közzétesz, amely itt elérhető.

A fogyasztóvédelmi hatóság végzi a forgalomba hozott VOC-tartalmú termékek meghatározott követelményeknek való megfelelőségének piacfelügyeleti ellenőrzését. A listából bárki kikeresheti, hogy vonatkoznak-e rá a fenti, szigorított szabályok.

Ez a bejegyzésünk is tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi állásfoglalásnak, arra hatósági, bírósági eljárásban hivatkozni nem lehet.

A témaválasztás miatt azonban ne essék félreértés, mi annak örülünk, ha minél több klienssel dolgozhatunk együtt a jövőben. Senkit nem célunk lebeszélni arról, hogy webshopot kezdjen üzemeltetni, azonban kötelességünknek érezzük a megfelelő tájékoztatást megadni annak érdekében, hogy minél több tudás birtokában, biztonságos alapokkal lehessen ilyen vállalkozást indítani.

Éppen ezért, ha nem akar a webshopjával kapcsolatban hibázni, akkor sokat tehet a bírságok elkerülése érdekében. Fizessen elő most az adatvédelmi- és internetjogi ügyvédek által működtetett, milliós bírsággaranciát és folyamatos jogvédelmet garantáló legaltech alkalmazásra, a VirtualJog-ra!

Előfizetek a Webshop csomagra