Ahogy korábban már jeleztük, 2022. január 1-től számos – valamennyi webshopra vonatkozó – fogyasztóvédelmi jogi változás várható, mely miatt minden webáruház ÁSZF-et frissíteni kell, és persze az új szabályokat alkalmazni is a mindennapi gyakorlatban.

Az előző cikkhez képest további újdonságként vezeti be a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, hogy kibővülnek a kellékszavatossági igényekre vonatkozó szabályok:

A január 1-től hatályos rendelkezés alapján fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fenti fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően minden webshop ÁSZF-et frissíteni, módosítani kell 2022. január 1-jéig – ebben nagy segítséget nyújt a VirtualJog legaltech alkalmazásunk, mely folyamatosan biztosítja, hogy egy ÁSZF naprakész legyen. A VirtualJog nem ÁSZF minta, és nem is egy kis ÁSZF generátor, mi, a VirtualJog ügyvédei a webáruházaknak komplex megoldást nyújtunk akár milliós garanciával.

Kérem az ügyvédektől a mindig friss Webshop ÁSZF-et!