Időről időre megnézzük, hogy a hozzánk eljutott hatósági ellenőrzésekről szóló végzésekben milyen gyakori webáruház ÁSZF hibákat talál a fogyasztóvédelmi hatóság. 2022 első negyedévében az alábbiak a leggyakoribbak:

Kellékszavatossági jogok

Kellékszavatosság tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXIV. Fejezet 6:159. § (2a) kimondja: „Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.”

Ennek ellenére számos webshop ÁSZF-ben még szerepel ez a szavatossági jog: a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 2022. január 1-től ez már csak B2B értékesítés esetén alkalmazandó.

 1 éves vélelem

A kellékszavatosság tekintetében a bizonyítási teher megoszlásáról nem a hatályos szabályozásnak megfelelően tájékoztatnak a vizsgált webshopok. A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy „ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó.”

Jótállási idő

Még 2022-ben is nagyon gyakran visszatérő hiba, hogy a jótállás időtartamát a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2021. január 1. napjától hatályos 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban részletezett 1-3 év helyett egységesen és a fogyasztóra nézve hátrányosan 1 évben határozzák meg a webshopok.

A változások folyamatosak, május 28-ától is rengetes e-kereskedelmi jogszabály módosul, melyről készítettünk egy rövid videót is:

Fizessen elő most az adatvédelmi- és internetjogi ügyvédek által készített, milliós bírsággaranciát és folyamatos jogvédelmet garantáló legaltech alkalmazásra, a VirtualJog-ra! Az előfizetés mellé számos bónusz és ajándék jár, például a VirtualJog klub jogi videókkal, vagy a híres „Itt vásárolhatsz!” logó.

Előfizetek a Webshop csomagra